Skip to content

Historisch redeneren stimuleren met behulp van onderzoekend leren

Onderzoekend geschiedenisonderwijs in breed perspectief

‘Hoe zorg ik dat we de doelen van geschiedenis halen en toch onderzoekend werken?’ ‘Hoe kan ik leerlingen helpen om goede bronnen te vinden en kritisch de inhoud van deze informatie te beoordelen?’ ‘Hoe maak ik coöperatieve werkvormen waarbij leerlingen écht met geschiedenis werken?’ ‘Hoe geef ik leerlingen de begeleiding die ze nodig hebben tijdens het werken in onderzoeksgroepjes?’ 

Onderzoekend leren is een veel gebruikte didactiek bij de zaakvakken, maar onderzoekend geschiedenisonderwijs vormgeven is voor veel scholen een uitdaging. Je wil goed geschiedenisonderwijs geven, aansluiten bij de nieuwste inzichten en wil de leerlingen daarbij coöperatief en onderzoekend laten werken. Dit kan met de didactiek van historisch redeneren. Hierbij ontwikkelen leerlingen kennis én historische vaardigheden. Historisch redeneren is mogelijk als je geschiedenis als los vak geeft, maar ook bij geïntegreerd en thematisch zaakvakonderwijs. Historisch redeneren ondersteunt de 21e-eeuwse vaardigheden van leerlingen en sluit aan bij mediawijsheid.

Deze site gaat over historisch redeneren bij leerlingen in groep 5 t/m 8 van de basisschool en hoe je dit als leerkracht vorm geeft in je lessen.

Voor mijn promotieonderzoek heb ik het professionaliseringstraject Historisch redeneren stimuleren met behulp van onderzoekend leren ontwikkeld. Dit tweejarige professionaliseringstraject is in het najaar van 2020 gestart met een groep leerkrachten van groep 5, 6, 7 en 8 in de regio Amsterdam en een groep in de regio Doetinchem-Zutphen. Ze krijgen scholing en begeleiding en er worden samen onderzoekende thema’s ontwikkeld die meteen kunnen worden gebruikt in de klas.

Homepage
Homepage

Wil je niet meedoen aan het onderzoek, maar ben je wel geïnteresseerd in historisch redeneren bij geschiedenisonderwijs, dan kunt u onder Lesmateriaal verschillende lessen downloaden.

Deze pagina wordt steeds aangevuld.

Homepage
Homepage

Over mij

Historicus en lerarenopleider geschiedenis


Ik ben historicus en lerarenopleider geschiedenis, gespecialiseerd in het opleiden van leerkrachten basisonderwijs. Daarnaast heb ik als trainer veel schoolteams begeleid. Naast 20 jaar ervaring voor de klas doe ik onderzoek naar de didactiek van geschiedenisonderwijs. 

Wilt u meer informatie over het onderzoek, over onderzoekend geschiedenisonderwijs en historisch redeneren, of wilt u de mogelijkheden voor deelname van uw school bespreken? Als u me mailt via info@onderzoekendgeschiedenisonderwijs.nl neem ik zo spoedig mogelijk contact op.

Vriendelijke groet,
Yolande Potjer

Homepage
Homepage