Skip to content

Tools voor onderzoekend geschiedenisonderwijs

Geschiedenis is een nadenk-vak. Natuurlijk is er veel informatie over personen of gebeurtenissen van vroeger te vinden en kun je prachtige verhalen over vroeger lezen, maar zo los heb je niet veel aan die informatie. Bij geschiedenis gaat het er om gebeurtenissen en vroeger tijden (en het nu) te leren begrijpen. De historische redeneervaardigheden helpen je hierbij.

Op deze pagina vind je verschillende hulpmiddelen voor in de klas, sommigen meer gericht op de leerkracht, andere ook voor de leerlingen. Via contact is het mogelijk om vragen over deze materialen te stellen.

Historische vragen stellen
Deze handout helpt je historische vragen te stellen en kinderen te leren dit te doen. Meer uitleg over specifieke vragen bij elk van de redeneervaardigheden vind je onder lesmateriaal bij de betreffende vaardigheid.

Download hand-out: Historische vragen stellen

Bronnen gebruiken
Deze handout helpt leerlingen hoe ze een historische bronnen kunnen bekijken of lezen en hoe ze stapsgewijs informatie uit de bron kunnen halen.

Download hand-out: Historische bronnen gebruiken

Logboek onderzoekende geschiedenislessen
Dit logboek voor leerlingen kun je inzetten als leidraad voor het hele onderzoeksproces van een onderzoekende geschiedenisles.

Download logboek Geschiedenis onderzoek leerlingen

Handreiking historisch redeneren voor leerkrachten
Mijn minorstudenten ontwikkelden deze handleiding over historisch redeneren met een aantal lessuggesties.

Download Handreiking historisch redeneren

In ontwikkeling: Poster historische denkvaardigheden
Deze poster kun je in je klas hangen (bijv. bij de tijdbalk die je idealiter in je klas hebt hangen) en geeft een overzicht van de historische denkvaardigheden en hoe die zich verhouden tot de 21e eeuwse vaardigheden en mediawijsheid.

Op deze pagina vind je verschillende hulpmiddelen voor in de klas. Via contact is het mogelijk om vragen over deze materialen te stellen.