Skip to content

Lesmateriaal voor geschiedenisles op de basisschool

Er zijn weer nieuwe lessen toegevoegd. Veel plezier met uitproberen.

Op deze pagina is lesmateriaal beschikbaar om historisch te redeneren met uw leerlingen tijdens geschiedenisles op de basisschool. Elke pagina begint met de beschrijving van de betreffende denkvaardigheid. Sommige denkvaardigheden zijn ingewikkelder dan andere, maar in de lessen is steeds gezocht naar toepassing op het niveau van basisschoolleerlingen. Tweemaal per jaar, rond januari en juni, komen nieuwe opdrachten beschikbaar.

Historisch redeneren is belangrijk om leerlingen inzicht in de geschiedenis te laten ontwikkelen. Door te redeneren over keuzes die mensen in vroeger tijden maakten en hoe zij reageerden op gebeurtenissen en veranderingen, help je leerlingen het besef te ontwikkelen dat verleden, heden en toekomst samenhangen en dat mensen (dus ook zijzelf) hierin een actieve rol spelen. Door te ontdekken welke keuzes mensen vroeger maakten en welke oplossingen ze vonden en door de gevolgen van die keuzes te bestuderen, krijgen leerlingen ook inzicht in hedendaagse keuzes en ontwikkelingen. 

Lesmateriaal voor groep 5 t/m 8

Deze pagina bevat lesmateriaal voor de geschiedenisles op de basisschool. De opdrachten zijn geordend naar de historische redeneervaardigheid die centraal staat. Deze historische redeneervaardigheden zijn: redeneren over overeenkomsten & verschillen, redeneren over oorzaken & gevolgen, redeneren over continuïteit & verandering en redeneren over multiperspectiviteit & standplaatsgebondenheid

Naast gewone opdrachten voor in de klas, zijn op verzoek van leerkrachten geschiedenislessen ontwikkeld voor thuisonderwijs tijdens de Corona-epidemie. Bij sommige lessen is pluswerk beschikbaar voor leerlingen die meer uitdaging nodig hebben. In de map Tools staan handouts en posters voor historisch redeneren in de klas.

Meer informatie over de manier van werken is te lezen op Over het onderzoek.

Op deze pagina is lesmateriaal beschikbaar voor historisch redeneren met uw leerlingen.

Naast gewone opdrachten voor in de klas, zijn op verzoek van leerkrachten lesmateriaal ontwikkeld voor thuisonderwijs voor geschiedenisles tijdens de Corona-epidemie. Bij sommige lessen is pluswerk beschikbaar voor leerlingen die meer uitdaging nodig hebben.